waspar.pl

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka ochrony


Szanując Państwa prawo do ochrony prywatności, stosujemy rozwiązania, które zapewniają bezpieczne korzystanie z naszych usług. Murator EXPO sp. z o.o. jako administrator serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr. 101, poz. 926 ze zm.) i ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr. 144, poz. 1204). Serwer internetowy, na którym dane są przetwarzane i archiwizowane, jest chroniony wszelkimi dostępnymi na rynku środkami technicznymi.

 

 

Wysyłanie cookies


Jedną z metod uzyskiwania danych o naszych użytkownikach jest wysyłanie plików cookies. Cookie jest to niewielki plik tekstowy przekazywany przez nasz serwer do Państwa przeglądarki.
Mechanizm ten pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika i dostosowanie profilu serwisu do jego preferencji.
Unika się w ten sposób wielokrotnego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła dostępu. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystających z naszego serwisu (np. procentowy udział połączeń z naszym serwerem z danego województwa). Cookie jest związany z konkretną przeglądarką zainstalowaną na Państwa komputerze i wykorzystanie tego pliku możliwe jest tylko podczas pracy na nim. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo używania plików cookies, mogą Państwo wyłączyć tę funkcję w swojej przeglądarce internetowej. Uniemożliwi to serwerowi identyfikację określonych preferencji użytkownika, a tym samym dostosowanie profilu serwisu do potrzeb.

 

 

Rejestracja


Dzięki systemowi rejestracji i logowania użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich dostępnych usług w Serwisie. Rejestracja jest dobrowolna i dokonanie jej przez użytkownika nie jest przymusem. Formularz rejestracji, a także sam proces logowania do zasobów serwisu dokonuje się za pomocą protokołu SSL. Jest to protokół warstwy transportowej ISO/OSI, zawierający dwa subprotokoły - uzgodnienia warunków transmisji (handshake protocol) i zapisów (record protocol).
Oba zapewniają uwierzytelnioną, poufną i odporną na ingerencję z zewnątrz komunikację z aplikacją.
Protokół SSL zabezpiecza proces przekazywania danych przez Internet dzięki kodowaniu danych opuszczających przeglądarkę i dekodowaniu ich po osiągnięciu centrum przetwarzającego dane. Mechanizm w pełni spełnia wymagania polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

Dostęp do danych


Do danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników serwisu, bezpośredni dostęp mają jedynie upoważnieni i przeszkoleni w tym zakresie pracownicy firmy Murator EXPO sp. z o.o. Zobowiązani są oni do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

Wykorzystywanie danych
W procesie rejestracji podawane przez Państwa informacje wykorzystywane są zgodnie z celem rejestracji, a także do wysłania potwierdzenia rejestracji w serwisie, przypomnienia hasła, dostosowania profilu serwisu do spersonalizowanych ustawień, tworzenia raportów marketingowych. Te ostatnie udostępniane są wyłącznie reklamodawcom i sponsorom, przy czym raporty obejmują tylko zestawienia ogólne i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

 

 

Prawa i obowiązki


W każdej chwili mają Państwo prawo do wglądu, modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych z bazy danych Murator EXPO sp. z o.o. Jednocześnie mają Państwo prawo do rezygnacji z otrzymywania materiałów marketingowych i informacyjnych. Murator EXPO sp. z o.o. jako administrator serwisu dba o to, aby Państwa dane były pod ochroną i nie mogły być wykorzystywane przez osoby nieupoważnione.
O wszystkich zmianach w sposobie ochrony Państwa danych osobowych będziemy bezzwłocznie informować na stronach serwisu.


 

Realizacja: Ideo
Projekt i grafika: Emarketing Experts
Powered by: CMS Edito
Copyright © 2009 WASPAR.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.